analytics

17 септембар, 2022

LUTANJE UMA

Kada negde čekamo,obično vadimo telefon da prektratimo vreme, Nova studija otkriva da je bolje neraditi tada ništa, sem da razmišljamo.
Ako idete gradskim prevozom, verovatno ste  primetili da većina ljudi gleda u mobilne telefone da im ne bi bilo dosadno. Ovo ide u prilog ranijim studijama da će ljudi učiniti sve da izbegnu dosadu, dajući sebi čak i elektrošokove.

03 септембар, 2022

ATRIJALNA FIBRILACIJA I ŠLOG

 

Atrijalna fibrilacija (apsolutna aritmija) i šlog

ŠTA JE ATRIJALNA FIBRILACIJA

Atrijalna fibrilacija (apsolutna aritmija) je važan faktor rizika za moždani udar (šlog). Pacijenti sa atrijalnom fibrilacijom (AF) mogu imati niz iscrpljujućih simptoma i pridruženih bolesti. Čak i kada bolesnik nema simptoime a ima atrijalnu fibrilaciju, može da promeni strukturu leve prektomore, što