analytics

24 децембар, 2017

ANTIEJDŽING MEDICINA

Antiejdžing medicina (AAM) ima holistički pristup ljudskom organizmu. Danas principe i protokole antiejdzing medicine, primenjuju desetine hiljada lekara širom sveta. Uglavnom je to u privatnoj praksi, ali i u najpoznatijim Univerzitetskim klinikama. Antiejdzing medicina u budućnosti će se sve više baviti genetskom kontrolom, analizom DNK, a sada: hormonskim statusom, pravilnom ishranom, kao i adekvatnom fizičkom i psihičkom aktivnošću pojedinca.