analytics

24. децембар 2017.

ANTIEJDŽING MEDICINA

Antiejdžing medicina (AAM) ima holistički pristup ljudskom organizmu. Danas principe i protokole AAM primenjuju desetine hiljada lekara širom sveta. Uglavnom je to u privatnoj praksi, ali i u najpoznatijim Univerzitetskim klinikama. AAM u budućnosti će se sve više baviti genetskom kontrolom, analizom DNK, a sada: hormonskim statusom, pravilnom ishranom, kao i adekvatnom fizičkom i psihičkom aktivnošću pojedinca.