analytics

25 јун, 2012

kako bolesnici odgovaraju na lecenje hipertenzije
Боља контрола крвног притиска постиже се код пацијената који имају бољи увид у природу своје болести, њене компликације и значај редовног узимања терапије. Пацијенти који имају виши степен образовања, којима су доступнији савремени видови комуникације, као и они који већ имају неку од компликација болести оствариће бољу сарадњу (комплијансу). 24-мониторниг крвног притиска је најобјективнији показатељ степена хипертензије, у доброј је корелацији са степеном оштећења циљних органа, мери разлику у дневној и ноћној фази као значајном предиктору кардиоваскуларног ризика, а може да послужи и као метод за постављање дијагнозе хипертензије. Мерња извршена на овај начин објективизују значај комплијансе у лечењу артеријске хипертензије. Недостатак истраживања на ову тему у домаћој популацији оставља једно неистражено и недовољно дефинисано подручје. Иако се не очекује да резултати о сарадњи пацијената у лечењу значајно одступају од светског просека, висока преваленца ове болести у нашој популацји захтева озбиљан приступ у истраживању како би се на неке од фактора могло утицати у циљу смањења компликација болести. Резулатате овог и других сличних истраживања би требало интергисати у Национални водич за лечење хипертензије како би добијени подаци били доступни како широј научној јавности тако и појединцима (лекари) који се у својој свакодневној пракси лече артеријску хипертензију. У лечењу хипертензије лекар мора да сагледа и болесников угао гледања, јер се инсистирањем само на медикаментној терапији без дубљег удубљивања у проблематику не могу постићи добри резултати. 

dr Dalibor Dragisic


Нема коментара :

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.