analytics

24 новембар, 2011

TELEMEDICINA NA DELU

Nemogućnost da se postigne dobra regulacija krvnog pritiska je glavni problem u lečenju hipertenzije. To je od naročite važnosti kod bolesnika sa visokim rizikom za nastanak komplikacija hipertenzije.

Ideja je bila da svako jutro bolesnik sam meri krvni pritisak u isto vreme i da javlja izmerenu vrednost (internet, telefon...). U ovu studiju bilo je uključeno 60 pacijenata sa neregulisanom hipertenzijom. Bili su na jednostepenoj terapiji, i javljanje vrednosti jutarnjeg pritiska omogućavalo je eventualno povećavanje doza već ordiniranog leka (u ovom slučaju Irbesartana).
Nakon tri meseca, postignuta je kod većine bolesnika idealna regulacije. pored jutarnjeg merenja, svakom bolesniku je uradjen ABMP, i praktično nije bilo razlike u vrednostima koje je bolesnik ujutru merio u odnosu na ABMP vrednosti u isto doba dana.
Ovo nam omogućava da sva sredstva tehonologije maksimalno koristimo za lečenje. Konkretno ovom metodom omogućavamo tačnije i brže doziranje lekom. Uz to i bolje zdravlje, a olakšavamo lečenje i  pacijentima i sestrama i lekarima.

Нема коментара :

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.