analytics

18 април, 2016

ANGINA PEKTORIS

Lečenje angine pektoris. Stentovi, lekovi, menjanje stila života. Šta je najbolje?

Vaš doktor je rekao da je bol u grudima koji imate rezultat angine pektoris. To bi značilo da su krvni sudovi koji hrane srce krvlju suženi. Jedan, ili više njih. Dalje je potrebno uvideti koji tip angine pektoris imate. Od tipa, zavisi i lečenje.

Najčešći oblik je stabilna angina pektoris. To je ona kod koje se bol u grudima javlja samo pri većim fizičkim naporima. Kada srce radi brže, i kada mu je potrebno više krvi, a krvni sudovi suženi nisu u stanju toliko da mu dopreme. Čim se bolesnik odmori, povećane potrebe prestaju, pa i bol nestaje. Moguće je da ćete u ovom stadijumu bolesti dobiti lekove i/ili stent. Ukoliko je suženje mnogo veliko, savetovaće premošćavanje (bajpas). Krvni sudovi srca će biti premošćeni krvnim sudovima iz drugih delova tela.


Sledeća je nestabilna angina pektoris kod koje se bol u grudima prvi put javlja, i javlja se pri sve manjim naprezanjima. 

Preostali tipovi obuhvataju varijant angine - redak oblik koji izaziva spazam krvnih sudova, ili mikrovaskularna angina. Ona obuhvata sužavanja malih krvnih sudova.
Nestabilna angina zahteva neodložan tretman i to u bolnici. On služi tome da se "ustabili" nestabilna angina. Neki od pacijenata su kandidati za perkutanu koronarnu intervenciju (PCI). To je kada se kateterom kroz iglu koja se nalazi u arteriji, pusti kontrast i u odnosnu na snimljenu prohodnost , procenjuje se dalji tretrman. Neki će biti samo za tretman lekovima, neki će morati da dobiju stent (prsten) koji će fizički držati rastegnut krvni sud na mestu gde je sužen. Nekima ni sve to neće biti dovoljno, te će im biti savetovan bajpas (aortokoronarni bajpas, ACBG).  Nestabilna angina pektoris može biti uvertira za infarkt srca. 
Nekada je ove odluke jako teško doneti.ZAŠTO IMA TOLIKO VRSTA LEČENJA JEDNE BOLESTI?

STAVLJANJE STENTA

Kateterom kroz iglu koja je u arteriji prolazi se kroz krvne sudove do suženog dela krvnog suda koji hrani srce. Na mestu suženja, stent će biti stavljen. Njih ima više vrsta, ali najjednostavnije podele su na stentove bez obloge i one obložene lekovima koji se polako izlučuju. 
Ova metoda naravno ima svoje rizike. Ovo uključuje "trombozu stenta". Potpuno zatvaranje stenta, odmah po njegovom stavljanju. Dalje se mogu razviti infarkt srca, šlog, krvarenje opasno po život tokom, a i posle procedure. 
Dalje se mora znati da će se uzimanje Aspirina sa stentom produžiti na ceo život. Njemu se mogu pridružiti i drugi lekovi koji bi trebalo da spreče nastanak trombića u krvnim sudovima.  Nakon procedure se u bolnici ostaje od nekoliko sati do jednog dana. 

TERAPIJA LEKOVIMA

Ukoliko imate anginu pektoris, najverovatnije ćete uzimati lekove do kraja života sa ili bez stentova. Oni uključuju:
  • aspirin: smanjuje lepljenje krvnih pločica međusobno. Ovo može umanjiti mogućnost nastanka infarkta srca ili šloga. 
  • nitrati: šire krvne sudove, i najčešće i najduže su u upotrebi. Mogu se popiti, staviti pod jezik  dati u venu, prsnuti po jeziku, zalepiti u vidu flastera. 
  • beta blokatori: velika i moćna uloga. Najvažnija je da blokira efekat hormona noradrenalina, adrenalina i dopamina. Opušta krvne sudove, povećava protok kroz srce čime smanjuje pojavu anginoznih napada. 
  • statini: lekovi koji snižavaju nivo holesterola u krvi. Više o njima nećemo govoriti, jer su poslednje decenije praktično posvećene samo ovoj grupi lekova. Smanjuju suženje u krvnim sudovima srca samim tim što smanjuju holestrol koji je sam deo suženja.  
  • ACE inhibitori: Opuštaju i šire krvne sudove srca. Sprečavaju stvaranje angiotenzina 2 koji bi suzio ionako već sužene krvne sudove. 


PROMENA STILA ŽIVOTA

Obavezni deo svih pomenutih vrsta lečenja. Promena načina života će smanjiti broj napada, i omogućiti spontano stvaranje bajpaseva, prirodnim putem, bez operacije. Suženi delovi će se premostiti tako što će se iznad suženja napraviti novi krvni  sudovi koji će dohraniti izgladnele delove srca u naporu. 

PUŠENJE

Prekinite, ili ga bar smanjite

OSKUDNO JEDITE

To što jedete neka bude sa malo kalorija.Merite svoj holesterol u krvi. Uvedite svakodnevnu fizičku aktivnost kao obaveznu. Volite život i uživajte u njemu. 
Нема коментара :

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.