analytics

03. новембар 2011.

VAKCINE

Aktivna imunizacija podrazumeva stimulaciju antigenom (nekim činiocem koji je nepoznat našem organizmu, a potencijalno opasan), da bi imao čime da se brani kada se sretne sa tim činiocem u velikoj količini. Pasivna imunizacija podrazumeva davanje već gotovih antitela nekome koje je izložen opasnom činiocu, ili će tek biti.Aktivna imunizacija podrazumeva stimulaciju antigenom (nekim činiocem koji je nepoznat našem organizmu, a potencijalno opasan), da bi imao čime da se brani kada se sretne sa tim činiocem u velikoj količini. Pasivna imunizacija podrazumeva davanje već gotovih antitela nekome koje je izložen opasnom činiocu, ili će tek biti.
     Vakcine su aktivna imunizacija, a ona podrazumeva davanje antigena u različitim oblicima. Kao celog organizma ubijenog ili umrtvljenog, ili spečificnog proteina ili dela proteina tog organizma. Jače doze su predviđene kada se daju ubijeni (mrtvi) organizmi. U SAD se vakcinacija široko koristi pa su time eliminisane mnoge bolesti: dečija paraliza, male boginje, difterija, zauške, veliki kašalj, rubeola, tetanus, hemofilus influence i pneumokokus. Vakcine se uglavnom prave i daju protiv infektivnih bolesti, ali se danas prave i koriste i protiv nekih malignih i autoimunih bolesti. Postoje i vakcine koje deluju na DNKćelija, ali tu još uvek postoji opasnost da se ta promena na DNK ne desi u smeru razvitka nekog maligniteta. 
    Mehanizmi svega gore navedenog su jako komplikovani, te ih ovde u ovom članku nećemo razmatrati. 
    Konačno, poboljšanje imunog odgovora se može vršiti i protiv određenog antigena dobijenog od inficirane ćelije sa rekombinantnim virusima koji kodiraju antigen proteina koji je od interesa.  

Нема коментара :

Постави коментар