analytics

03 децембар, 2011

REZISTENTNE HIPERTENZIJE

Rezistentna hipertenzija je nemogućnost da se postigne dobra regulacija krvnog pritiska. Ovo podrazumeva da se regluacija ne može postići i pored punih doza trostepene terapije u kojoj se nalazi i diuretik.

02 децембар, 2011

ČEKAJUĆI NOVE SMERNICE...

Pre nego što se u proleće objave novi postulati u vezi sa hipertenzijom JNC VIII, da se podsetimo malo starih.
  • Normalni krvni pritisak: sistolni BP <120 i dijastolni BP <80
  • Prehipertenzija: SBP 120-139 ili DBP 80-89
  • Stadijum 1 hipertenzije: SBP 140-159 ili DBP 90-99
  • Stadijum 2 hipertenzije: SBP ≧160 ili DBP ≧100

INSULINONEZAVISNI DIJABETES I HIPERTENZIJA

Makrovaskularna bolest je glavni uzrok morbiditeta i mortaliteta kod obolelih od šećerne bolesti u Engleskoj, SAD i dugim zemljama. Isto tako je poznato da je visok krvni pritisak najveći faktor rizika za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti.